Bc. KLÁRA HÁNOVÁ

Dosažené vzdělání:
2001-2004  Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola v Hradci Králové - Specializace ve zdravotnictví, obor FYZIOTERAPIE Dis.
2004-2007  Vysoká škola v Plzni o.p.s.- Specializace ve zdravotnictví, obor FYZIOTERAPIE Bc.
2008  Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut r.č. 024 - 0120 - 8227
2012  Zařazena do specializačního vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie

Odborné kurzy:
2008   Týmová péče o pohybový systém dětí a adolescentů ve sportovních klubech
2008   Syndrom kostrče a pánevního dna
2009   Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliózy
2009   Léčba funkční ženské sterility podle L. Mojžíšové
2010   Diagnostika a terapie funkčních poruch hybného systému
2011   Testování a trénink funkční dynamické stabilizace
2011   Propriofoot koncept
2011   Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2012   Senzomotorická stimulace
2013   „Bobath - Info“
2013   pracovní setkání terapeutů Vojtovy metody:Kineziologická analýza a terapie pac. Vojtovou metodou, Workshop aktivace spoušťových zón
2014   Dětská noha - fyzioterapie a podologie


Odborné stáže:
11.5.2009 - 15.5.2009   Dětská část kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol
5.10.2009 - 9.10. 2009  Dětská část kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství UK 2.LF a FN Motol

<