Left column

Laktátový test na ováleTestování se provádí na běžecké dráze. Skládá se ze čtyř úseků 1-2 km dle zaměření sportovce.Po každém zatížení je testovanému odebírán z ušního lalůčku vzorek krve pro stanovení La. Samotný test je složen ze čtyř úseků. Každý následující je přibližně o 10 – 15 s/km rychlejší. Je důležité, aby první dva stupně byli absolvovány čistě v aerobním pásmu, třetí v části přechodu mezi aerobním a anaerobním prahem, čtvrtý v anaerobním pásmu. Intervaly odpočinku po každém zatížení jsou 1 minuta na odběr laktátu. Zatížení je stupňované, s předem stanovenou rychlostí běhu a testovanému se zaznamenává čas v jednotlivých úsecích pro posouzení, jestli sledovaný úsek běžel rovnoměrně. Průběh SF se zaznamenává měřičem srdeční frekvence POLAR a výsledky se vyhodnocují na PC.
Výsledkem vyšetření je stanovení aktuální výkonnosti sportovce a následné doporučení dalších tréninkových zatížení dle SF nebo času.