Left column

Co je to fyzioterapie?


Fyzioterapie se zabývá diagnostikou a léčbou poruch pohybového systému, řeší kompenzaci pohybového omezení jak vrozeného, tak získaného následkem nemoci či úrazu a snaží se minimalizovat dopady zdravotních obtíží jedince na kvalitu jeho života.
V léčebném procesu se na základě komplexního vyšetření pohybového aparátu využívá těchto léčebných metod: prostředky manuální medicíny (mobilizace kloubů, techniky pracující se svaly, svalovými fasciemi, atd.), speciální postupy léčebného tělocviku na neurofyziologickém podkladě (Vojtova metoda reflexní lokomoce, PNF, senzomotorická stimulace, aj.), fyzikální prostředky (elektroléčba, ultrazvuk, laser,…).
V naší ambulanci nabízíme tyto služby:
Diagnostika funkčních poruch (Kineziologický rozbor) - komplexní vyšetření pohybového aparátu, analýzu pohybových stereotypů
Video analýzu stereotypu chůze a běhu, vyšetření nohou na plantoskopu
Na základě komplexního vyšetření provádíme terapii poruch pohybového systému, poúrazových a pooperačních stavů, skolióz, neurologických postižení, léčbu a prevenci úrazů u sportovců. Konzultace pohybových aktivit, výběru běžecké obuvi , tréninkového zatížení.

K léčbě využíváme tyto postupy:
- měkké mobilizační techniky
- léčba funkční sterility dle Ludmily Mojžíšové
- dynamická stabilizace páteře
- metody léčebného tělocviku na neurofyziologickém podkladě (Kabatova technika, cvičení ve vývojových polohách dle Koláře)
- senzomotorika – cvičení na nestabilních plochách
- taping
- elektroléčba – elektroanalytické, myorelaxační procedury, elektrostimulace
- ultrazvuk
- magnetoterapie

Úzce spolupracujeme s ortopedem, sportovním lékařem a dalšími odborníky.

Fyzioterapie ceníkVzdělání Klára Hánová


Vzdělání Petr Hána