Left column

O násSportovní lékař MUDr. Petr HÁNA absolvoval v r. 1985 LF UK v Plzni. V r. 1988 absolvoval atestaci z pediatrie a následně se specializoval na dětskou nefrologii. Od roku 2000 se cíleně věnuje sportovní medicíně, účastnil se opakovaně stáží na rehabilitaci FN Motol a sympozií věnovaných zabezpečení naší sportovní reprezentace. V roce 2008 složil atestaci z tělovýchovného lékařství.

Mgr. Petr HÁNA ml. absolvoval v roce 2007 studium fyzioterapie na VŠ v Plzni. V roce 2010 absolvoval magisterské studium na FTVS UK v Praze s obhajobou práce na téma VLIV TAPINGU NA FUNKCI DOLNÍ KONČETINY PŘI STATICKÉ A DYNAMICKÉ ZÁTĚŽI. V oboru fyzioterapie se specializuje na sportovní problematiku, mimo kolektivní sporty zvláště na tenis a atletiku.