Left column

Interní vyšetření


Slouží k posouzení kardiorespiračního systému, k vyloučení skrytých vad nebo zdravotních hendikepů, ke stanovení aktuálního stavu.
Skládá se z vyšetření klidového EKG, klidového  krevního tlaku, klidové  spirometrie.