Left column

Klidové a zátěžové vyšetření dýchacího a srdečněcévního systémuSlouží k posouzení funkce srdečněcévního systému, stanovení kapacity a funkce dýchacích cest a plic,
k vyloučení skrytých vad nebo zdravotních hendikepů, ke stanovení aktuálního funkčního stavu, posouzení vytrvalostněsilových schopností.
Skládá se z vyšetření klidového EKG, tlaku, spirometrie, zátěžového EKG, tlaku, pozátěžového EKG, tlaku event.spirometrie.
Možnost individuálního stanovení pozátěžové glykemie.