Left column

Somatometrické vyšetření


Základní antropometrie


* zjištění základních antropometrických parametrů, které jsou potřebné i pro další vyšetření při zátěžových testech
* věk, výška, tělesná hmotnost
* množství tuku stanovené kaliperací
* množství tělesného tuku měřené kaliperační metodou využívá pro stanovení množství tuku měření kožních řas (10), naměřené hodnoty se tabulkově přepočítávají na % celkového tělesného tuku. Metoda je výhodná především u sportovců tím, že umožňuje sledovat i distribuci podkožního tuku a při opakovaném měření případné změny množství i distribuce
* měření dalších tělesných rozměrů, délky a obvody končetin a trupu, pro stanovení somatotypu. Mají poměrně velkou výpovědní hodnotu při individuálním posuzování např. relativní úrovně svalové hypertrofie a tím i specifických silových předpokladů. Současně se výsledky využívají pro výpočet ATH, podílu svalové hmoty, kostry,