Left column

Laktátové retestyVztahují se k LA testům. Slouží k ověření laboratorních výsledků v terénu.
Základem testu je 20-30 min zátěž v oblasti aerobního prahu s následným odběrem krve z ušního lalůčku a vyšetřením laktátu ke korekci SF v terénních podmínkách.
Dále se provádí retesty ANP se zátěží 8-10 min v oblasti anaerobního prahu, které rovněž slouží ke korekci SF v terénu.