Left column

Pozátěžová spirometrieLaboratorní test pozátěžového astmatu by asi měl být běžnou součástí vyšetření každého astmatika.
Rutinní provedení pozátěžové spirometrie je následující (6):
1. Spirometrie před zátěží.
2. Zátěž: 6-8 minut na bicyklovém ergometru nebo běhátku; poslední 4 minuty postupně do maxima.
3. Spirometrie po zátěži.

Hodnotí se rozdíl FEV1 po zátěži proti jeho hodnotě před zátěží touto interpretací:
• Pokles FEV1 o 10-25% znamená lehký stupeň pozátěžového astmatu.
• Pokles o 26-50 % střední stupeň.
• Pokles o více než 50 % těžký stupeň pozátěžového astmatu.
(FEV1 - množství vydechnutého vzduchu za 1s, vypovídá o efektivitě dýchání, o schopnosti, jak velké množství vzduchu dokáže sport. použít)