Left column

Odrazový testTest hodnotící rychlostně-odrazové schopnosti, sílu a reaktivitu sportovce.
Vyšetření se provádí po počátečním zahřátí (během nebo jízdou na ergometru) v několika sériích skoků, a to jak v souvislé, tak i jednorázové zátěži.
Podmínkou vyšetření je pevný podklad a kvalitní sportovní obuv.
Výstupem testu je posouzení odrazových schopností, odrazové rychlosti, koncentrické a excentrické síly dolních končetin, doby kontaktu s podložkou, reaktivity, pružnosti svalových skupin.