Left column

Základní vyšetření pohybového aparátuSlouží k diagnostice aktuálního stavu kloubního systému, svalových dysbalancí, vertebropatií (onemocnění páteře). Vyšetření chůzového stereotypu.
Při zjištění odchylek od normy následuje spolupráce s fyzioterapeutem.