Left column

Vyšetření metabolismu tuků


Slouží ke stanovení množství tuků v krvi a posouzení lipidogramu.
Následně je plně indikováno zátěžové  vyšetření na ergometru či chodníku ke stanovení individuálních zátěžových zón k co nejefektivnějšímu ke spalování tuků.
Měření množství tuku stanovené kaliperací
- množství tuku měření kožních řas (10), naměřené hodnoty se tabulkově přepočítávají na % celkového tělesného tuku. Metoda je výhodná především u sportovců tím, že umožňuje sledovat i distribuci podkožního tuku a při opakovaném měření případné změny množství i distribuce